Säkerhets- och livsmedelsledningssystem

För att underlätta vår policy för säkert arbete har RRT implementerat ett arbets-, hälso- och säkerhetssystem som uppfyller kraven i australian Standard AS4801:2008 – Occupational Health and Safety Management System. Vår riskbaserade strategi för säkerhetshantering och fokus på omfattande introduktion och utbildning av våra team säkerställer våra volontärers välbefinnande.

Donera

Din donation kommer att fortsätta att stödja samhällen i nöd. Från att ge nödhjälp, att stödja hemlösa på våra gator, kommer ditt stöd att hjälpa människor i kris.
Läs mer

Årsöversikt 2019

Vårt engagemang för god bolagsstyrning och öppenhet styrs av produktionen av omfattande årliga översyner. Vår senaste årliga granskning kan ses nedan.

Visa årsredovisningen

Gemenskap | Medkänsla | Stöd

Hjälp oss göra en skillnad

Bidra genom månatliga eller enstaka donationer och stödja Rapid Relief Teams arbete i hela Sverige