1. Introduction
  1. Welkom op onze website www.rrtglobal.org (de “Website”). De website wordt verzorgd door het Rapid Relief Team (RRT) Limited (“wij”, “ons” of “onze” in het kort). “U” en “uw” betekent dat u als gebruiker van onze website.
  2. We hebben de voorwaarden vastgelegd waaronder we u toegang geven tot onze website. Deze omvatten de algemene voorwaarden die gelden voor:
   1. uw gebruik van de website (inclusief uw rechten om naar de website te linken) zoals uiteengezet in deze termen (de “Gebruiksvoorwaarden”);
   2. ons gebruik van cookies op de website (zie ons aparte “Cookies Beleid”); En
   3. hoe we informatie over u zullen gebruiken en beschermen (zie ons aparte privacybeleid).

  Gezamenlijk worden deze documenten de “Algemene Voorwaarden” genoemd.

 2. Use of this website
  1. Door toegang te krijgen tot de website gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
  2. Lees alle Algemene Voorwaarden voordat u de website gebruikt. U moet ook een kopie van deze Algemene Voorwaarden opslaan en/of afdrukken voor toekomstige referentie.
  3. We kunnen onze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De herziene Algemene Voorwaarden zullen beschikbaar zijn via de website. U wordt geacht wijzigingen in de Algemene Voorwaarden te hebben geaccepteerd nadat u op de hoogte bent gesteld van de wijzigingen op onze website-startpagina en u de website hebt geopend of gebruikt.
  4. Het is niet toegestaan om geautomatiseerd systeem of software te gebruiken of anderen te laten gebruiken om inhoud of gegevens van onze website te extraheren voor commerciële doeleinden.
  5. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, mag u de website niet gebruiken.
 3. Accessing our website
  1. Toegang tot onze website is tijdelijk toegestaan. We kunnen onze website van tijd tot tijd bijwerken en kunnen de inhoud dus op elk moment zonder kennisgeving aan u wijzigen. Wij behouden ons het recht voor om de Website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken, te variëren of op te schorten.
  2. U bent verantwoordelijk voor het maken van alle regelingen die nodig zijn om toegang te krijgen tot deze website. U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot onze website op de hoogte zijn van deze Algemene Voorwaarden.
  3. Houd er rekening mee dat het gebruik van onze website afhankelijk is van uw computer en/of draagbaar apparaat dat voldoet aan onze minimale standaard technische specificatie en compatibiliteitsverklaring. U wordt geadviseerd deze specificatie te controleren om ervoor te zorgen dat uw computer en/of draagbaar apparaat compatibel is met onze website en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele storingen op de website die het gevolg zijn van onverenigbaarheid (inclusief, zonder beperking, van tijd tot tijd minimale opslag- en geheugenvereisten).
 4. Reliance on information posted

  Materialen die op onze website worden geplaatst, zijn niet bedoeld als advies en mogen niet als zodanig worden ingeroepen. Wij wijzen daarom alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit een beroep dat op dergelijke informatie wordt gesteld, ten volle toegestaan door de lokale wetgeving.

 5. Intellectual property
  1. U een kopie van deze website en alle informatie, afbeeldingen en andere inhoud die op de website (‘Materialen’) wordt weergegeven, openen, bekijken en afdrukken, strikt in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.
  2. U mag alleen de Website en de Materialen bekijken, uitprinten, gebruiken, citeren en aanhalen voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik en op voorwaarde dat u waar nodig de juiste bevestiging aan ons geeft. Alle intellectuele eigendomsrechten op en op de Website en de Materialen zijn eigendom van of in licentie gegeven aan ons en uw gebruik van de website en materialen is onderworpen aan de volgende beperkingen: U mag niet:
   1. alle auteursrechten of andere merkgebonden kennisgevingen in de Materialen verwijderen;
   2. Materialen van de Website gebruiken op een manier die inbreuk kan maken op enig auteursrecht, intellectueel eigendomsrecht of eigendomsrecht van ons of derden; Of
   3. reproduceren, wijzigen, weergeven, uitvoeren, publiceren, distribueren, verspreiden, uitzenden, framen, communiceren aan het publiek of circuleren aan derden of deze website en/of het materiaal exploiteren voor commercieel doel, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 6. Trademarks

  Wij behouden uitdrukkelijk alle rechten in en aan de www.rrtglobal.org domeinnaam en alle verwante domeinen en subdomeinen, de naam Rapid Relief Team (RRT) Limited en elk logo, servicemerken, handelsnamen en/of merken. Andere merken, producten en bedrijfsnamen die op de Website worden genoemd, kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren of licentiegevers en de rechten in dergelijke merken zijn voorbehouden aan hun respectievelijke eigenaars of licentiegevers.

 7. Linking to our website
  1. U mag een link naar elke pagina van de Website, voor niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat u dit doet op een manier die eerlijk en legaal is en die onze reputatie niet schadigt of er gebruik van maakt. Om twijfel te voorkomen, mag de koppelingssite geen volwassen of illegaal materiaal of materiaal bevatten dat beledigend, intimiderend of anderszins aanstootgevend is.
  2. U mag niet op een zodanige wijze naar onze website linken dat u enige vorm van associatie, goedkeuring of goedkeuring van onze kant suggereert wanneer deze bestaat. U mag geen advertenties, auteursrechten of andere informatie die op de website wordt gepubliceerd, verwijderen of verbergen door advertenties of anderszins te framen.
  3. Onze website mag niet worden ingelijst op een andere site. Wij behouden ons het recht voor om de koppelingstoestemming te allen tijde en zonder kennisgeving in te trekken.
 8. Privacy, your personal data & cookies
  1. De privacy van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. We kunnen informatie van u verzamelen op de website, bijvoorbeeld wanneer u een vraag of opmerking bij ons indient via het formulier ‘Contactpersoon’. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens zullen verwerken.
  2. Zie ons cookiesbeleid voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken.
 9. Third party sites
  1. Onze website en/of het materiaal kan links naar websites van derden bevatten. Uw browsen en interactie op elke andere website, inclusief websites die een link naar onze website hebben, is onderworpen aan de eigen regels en beleidsregels van die website, ook op het gebied van privacy. Lees deze regels en beleidsregels voordat u verdergaat.
  2. Als u besluit om een site van derden te bezoeken, doet u dit op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid of meningen die op dergelijke websites worden geuit. Links impliceren niet dat we zijn, of onze website is aangesloten bij of gekoppeld aan dergelijke sites.
  3. Het opnemen van een link op onze website of in onze communicatie met u impliceert geen goedkeuring door ons van de gelinkte site. Als u besluit om toegang te krijgen tot gelinkte websites van derden, doet u dit op eigen risico.
  4. Houd er rekening mee dat wanneer u een link gebruikt om van onze website naar een andere website te gaan, deze algemene voorwaarden, waaronder ons privacy- en cookiesbeleid, niet langer van kracht zijn.
 10. Our Liability
  1. Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten en wijzen we alle garanties, voorwaarden en verklaringen af die anders door de wet zouden kunnen worden geïmpliceerd met betrekking tot deze Website. In het bijzonder vertegenwoordigen of garanderen wij niet dat de Website foutloos zal zijn, vrij van virussen of andere schadelijke componenten, of dat defecten worden gecorrigeerd. U moet uw eigen voorzorgsmaatregelen nemen in dit opzicht.
  2. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het niet onderhouden van de Website.
  3. Wij zijn op grond van deze Algemene Voorwaarden niet aansprakelijk voor indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade of anderszins, zelfs niet indien wij op de hoogte zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade.
  4. De materialen kunnen onjuistheden en typografische fouten bevatten. Wij rechtvaardigen niet de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de Materialen.
  5. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies als gevolg van uw acties of passiviteit op basis van de materialen die beschikbaar zijn op deze website. Niets in deze Algemene Voorwaarden heeft echter invloed op uw wettelijke rechten, en niets in deze Algemene Voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit voor:
   1. overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid;
   2. frauduleuze onjuiste voorstelling van zaken; Of
   3. iets anders dat niet kan worden uitgesloten of beperkt door ons onder de toepasselijke wetgeving.
 11. Legal compliance & applicable law
  1. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door de wetten van Engeland en Wales en alle aangelegenheden of geschillen die in verband met hen ontstaan, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales.
  2. U bent verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale wetgeving met betrekking tot het gebruik van of anderszins verbonden met de Website. Voor zover de Website of een door deze activiteit overwogen activiteit inbreuk zou maken op een andere jurisdictie dan Engeland, is het u verboden de Website te openen of te gebruiken of te proberen een dergelijke beledigende activiteit uit te voeren en deze bepaling zal alle andere bepalingen van deze Voorwaarden overschrijven.
 12. Contact us
  1. Als u zich zorgen maakt of vragen heeft over materiaal dat op onze website verschijnt of als u vragen heeft over uw gebruik van deze website of deze Algemene Voorwaarden, stuur ons dan een e-mail naar [email protected].
  2. Als u suggesties heeft voor verbeteringen of toevoegingen die u op de website wilt zien, stuur ons dan een e-mail naar [email protected]. Ons postadres voor correspondentie is Rapid Relief Team (RRT) Limited, POSTBUS 478, Ermington NSW 1700.

Gemeenschap | Mededogen | Ondersteuning

Help ons een verschil te maken

Draag bij via maandelijkse of eenmalige donaties en ondersteun het werk van het Rapid Relief Team in heel Nederland